Misija

Centar za razvoj i saradnju regiona (CRSR) je nestranačka, nezavisna, neprofitna nevladina organizacija čija je uloga pružanje pomoći u rešavanju problema u oblasti regionalnog I ruralnog razvoja, životne sredine, održive poljoprovrede, turizma i lokalnog ekonomskog napretka u Topličkom region, Srbiji i šire Jugoistočnoj Evropi.

CRSR sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između nevladinih organizacija, vladinih institucija, medija, biznis sektora i drugih partnera u oblasti životne sredine, kao i pružanjem podrške razmeni informacija i procesima učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine, poljoprivrede i turizma.

Fokus CRSR je neprikosnoveni kvalitet rešavanja problema životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja, održive poljoprivrede i turizma.

CRSR je razvio ekspertizu visokog stepena u različitim tematskim oblastima i okuplja veliki tim istaknutih stručnjaka za pitanja životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja, održive poljoprivrede i turizma, i LER-a.

CRSR je udruženje zasnovano na lokalnoj zajednici čija je misija da podrži i promoviše razvoj demokratskog društva u Srbiji.

Nastojimo da realizujemo svoju misiju radeći u partnerstvu sa zajednicom, gradeći poverenje i saradnju u cilju podrške prosperitetnom, odgovornom i tolerantnom društvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.