Master kurs na Zlatiboru

Program obuke za predstavnike organizacija civilnog društva u Srbiji je održan u periodu 10.- 14. novembar 2014.

U okviru SENSE programa, koji realizuje REC Srbija u saradnji sa SIDA-om i paralelno sa realizacijom projekata za koji je CRSR dobio finansijsku pomoć, CRSR kao jedan od dobitnika granta dodatno razvijaju svoje kapacitete kroz ovaj Master kurs. Cilj ovog programa je da dodatno pomogne organizacijama civilnog društva u ostvarivanju ciljeva projekata i poboljšanju njihovog konačnog uticaja.