Vizija

Vizija CRSR-a kao organizacije za pružanje usluga u oblasti životne sredine, lokalnog ekonomskog napretka, turizma, ruralnog razvoja I održive poljoprivrede se ogleda u sledećem:

  • Da postane katalizator održivih rešenja u napred navedenim oblastima u Topličkom regionu i Srbiji;
  • Da olakšava i podstiče saradnju svih zainteresovanih strana (NVO sektora, medija, lokalnih I nacionalnih donosioca odluka, obrazovnih institucija I poslovne zajednice);
  • Da promoviše najbolja praktična rešenjau ovim oblastima;
  • Da promoviše umrežavanje, uparivanje i druge načine interakcije donatora i korisnika donacija u oblasti životne sredine, turizma, lokalnog ruralnog razvoja i poljoprivrede.