Nastavljene aktivnosti u okviru projekta Ka unapređenju lokalnih usluga u oblasti životne sredine i voda u opštini Kuršumlija

U Kuršumliji su nastavljene aktivnosti  u okviru projekat “Ka društveno odgovornim politikama za bolje lokalne usluge“. U skladu sa predviđenim aktivnostima, održan je trening u organizaciji Centra za razvoj i saradnju regiona na kome su su se okupili predstavnici javnih preduzeća, organizacija civilnog društva, medija, mladih i lokalne samouprave iz opštine Kursumlija.

Na samom početku, u uvodnom obraćanju učesnicima Aleksandar Maksimović, koordinator projekta „Ka društveno odgovornim politikama za bolje lokalne usluge“, je istakao da je ovaj projekat jedan od prvih u opštini Kuršumlija na kojima zajedno rade organizacije civilnog društva i javnih preduzeća.

On je posebno istakao veliku posvećenost menadžmenta JPKD “Toplica”, kao i konstantnu podršku samih opštinskih vlasti.

Takođe, on je ispred svih partnera naglasio da deo zahvalnosoti ide i timu UNOPs-a, koji rade na implementaciji razvojnog programa Evropski PROGRES, od čijih se sredstava i finasira ovaj projekat.

Sam trening je bio posvećen EU zakonodavstvu u oblasti voda, sa posebnim osvrtom na Direktivu o vodama, kao i o tome šta očekuje lokalne samouprave, kao i javna preduzeća u narednom periodu.

O značaju vode, njenom korišćenju i unapređenju kvaliteta govorio je profesor na Hemijskom fakultetu u Beogradu, dr Ilija Brčeski.

Profesor Brčeski je tokom predavanja okupljenima  posebno ukazao na usklađivanje naših propisa sa propisima Evropske unije vezanih za vode čija strategija, kao i Zakon o vodama i drugi normativni akti već u našoj zemlji usvojeni u prethodnim godinama.

U narednom periodu je planirano održavanje serije treninga i kampanje, kako bi se aktivno radilo na daljem unapređenju lokalnih usluga u oblasti životne sredine na teritoriji opštine Kuršumlija, o čemu će CRSR redovno obaveštavati javnost.

Ovaj projekat sprovodi Centar za razvoj i saradnju regiona u saradnji sa Opštinom Kuršumlija i JPKD „Toplica“ a finansira se putem programa EU Progres.