Seminar na Mećavniku (Mokra Gora)

U okviru projekta Ka drustveno odgovornim politikama životne sredine na lokalnom nivou u Topličkom okrugu, održan je seminar sa ciljem dalje izgradnje kapaciteta pripadnika OCD-a za učešće u procesima predlaganja i kontrole primene javnih politika u oblasti zaštite životne sredine.

Na seminaru su bile obuhvaćene sledeće teme:

  • Međunarodni standardi u oblasti zaštite životne sredine – četvrtak, 16. oktobar 2014. godine
  • Učešće javnosti u kreiranju politike zaštite životne sredine – petak, 17. oktobar 2014. godine
  • Javno zagovaranje za unapređenje lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine – subota, 18. oktobar 2014. godine.
  • Građanski nadzor javne potrošnje u oblasti zaštite životne sredine – nedelja, 19. oktobar 2014. godine